ศาลจังหวัดอุทัยธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลจังหวัดอุทัยธานี (Uthaitani Provincial Court) บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษา ระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป ติดต่อได้ที่ กลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ 056-511089 ต่อ 113

นายทวีศักดิ์ นคนันท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการ และข้าราชการศาลจังหวัดอุทัยธานี ให้การต้อนรับ นายธีรพงศ์ ฟักเงิน ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานภาค 6 และคณะจากศาลแรงงานภาค 6 เดินทางมานิเทศงานติดตามผลการดำเนินโครงการ พัฒนาระบบการอำนวยความยุติธรรมในศาลแรงงาน เรื่อง การเสริมสร้างการบริหารงานคดีระหว่างศาลแรงงานภาคกับศาลจังหวัด ณ ห้องประชุมอาคารศาลจังหวัดอุทัยธานี

นายทวีศักดิ์ นคนันท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการ และข้าราชการศาลจังหวัดอุทัยธานี ให้การต้อนรับ นายธีรพงศ์ ฟักเงิน ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานภาค 6 และคณะจากศาลแรงงานภาค 6 เดินทางมานิเทศงานติดตามผลการดำเนินโครงการ             พัฒนาระบบการอำนวยความยุติธรรมในศาลแรงงาน เรื่อง การเสริมสร้างการบริหารงานคดีระหว่างศาลแรงงานภาคกับศาลจังหวัด ณ ห้องประชุมอาคารศาลจังหวัดอุทัยธานี
          เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา นายทวีศักดิ์ นคนันท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการ และข้าราชการศาลจังหวัดอุทัยธานี ให้การต้อนรับ นายธีรพงศ์  ฟักเงิน ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานภาค 6 และคณะจากศาลแรงงานภาค 6 เดินทางมานิเทศงานติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการอำนวยความยุติธรรมในศาลแรงงาน เรื่อง การเสริมสร้างการบริหารงานคดีระหว่างศาลแรงงานภาคกับศาลจังหวัด ณ ห้องประชุมอาคารศาลจังหวัดอุทัยธานี ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี


เอกสารแนบ