ศาลจังหวัดอุทัยธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดอุทัยธานี (Uthaitani Provincial Court) บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษา ระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป ติดต่อได้ที่ กลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ 056-511089 ต่อ 113

นายทวีศักดิ์ นคนันท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนา “ส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561”

นายทวีศักดิ์ นคนันท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนา “ส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561”
          เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา นายทวีศักดิ์ นคนันท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนา “ส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561” ในการนี้โดยมี คณะผู้พิพากษาคณะผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดอุทัยธานี เจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดอุทัยธานี อัยการ ตำรวจ ทนายความ และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ เกรส ไอลินธ์ รีสอร์ท ตำบลหลุมเข้า อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี


เอกสารแนบ