ศาลจังหวัดอุทัยธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดอุทัยธานี (Uthaitani Provincial Court) บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษา ระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป ติดต่อได้ที่ กลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ 056-511089 ต่อ 113

นายทวีศักดิ์ นคนันท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในด้านการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟู ด้านการศึกษาและอาชีพสำหรับเด็กและเยาวชน

นายทวีศักดิ์ นคนันท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในด้านการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟู ด้านการศึกษาและอาชีพสำหรับเด็กและเยาวชน
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 นายทวีศักดิ์ นคนันท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธี     ลงนามความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในด้านการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟูด้านการศึกษาและอาชีพสำหรับเด็กและเยาวชน จัดโดยสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนพุทธมงคล อำเภอเมืองอุทัยธานี  จังหวัดอุทัยธานี


เอกสารแนบ