ศาลจังหวัดอุทัยธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลจังหวัดอุทัยธานี (Uthaitani Provincial Court) บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษา ระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป ติดต่อได้ที่ กลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ 056-511089 ต่อ 113

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 06.00 นาฬิกา นายทวีศักดิ์ นคนันท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย ข้าราชการ และลูกจ้างศาลจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็น พระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณวงเวียนห้าแยกวิทยุ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี และในเวลา 07.15 นาฬิกา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ริมแม่น้ำสะแกกรัง และลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิม พระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม ณ ลานสุพรรณิการ์ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 06.00 นาฬิกา นายทวีศักดิ์ นคนันท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย ข้าราชการ และลูกจ้างศาลจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็น           พระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคล         สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม       พระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณวงเวียนห้าแยกวิทยุ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี	 และในเวลา 07.15 นาฬิกา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ            เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ริมแม่น้ำสะแกกรัง และลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิม พระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม ณ ลานสุพรรณิการ์ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 06.00 นาฬิกา นายทวีศักดิ์ นคนันท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย ข้าราชการ และลูกจ้างศาลจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม              พระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณวงเวียนห้าแยกวิทยุ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี         และในเวลา 07.15 นาฬิกา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ริมแม่น้ำสะแกกรัง และลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิม พระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม ณ ลานสุพรรณิการ์ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี         


เอกสารแนบ