ศาลจังหวัดอุทัยธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดอุทัยธานี (Uthaitani Provincial Court) บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษา ระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป ติดต่อได้ที่ กลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ 056-511089 ต่อ 113

ศาลจังหวัดอุทัยธานี ย้ายที่ทำการจากอาคารศาลหลังเดิม ในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

ศาลจังหวัดอุทัยธานี ย้ายที่ทำการจากอาคารศาลหลังเดิม ในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป


เอกสารแนบ