ศาลจังหวัดอุทัยธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดอุทัยธานี (Uthaitani Provincial Court) บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษา ระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป ติดต่อได้ที่ กลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ 056-511089 ต่อ 113

ศาลจังหวัดอุทัยธานี ขอประชาสัมพันธ์การบริการแจ้งผลรายงานผลการส่งคำคู่ความแทนศาลอื่นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)

ศาลจังหวัดอุทัยธานี ขอประชาสัมพันธ์การบริการแจ้งผลรายงานผลการส่งคำคู่ความแทนศาลอื่นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ


เอกสารแนบ