ศาลจังหวัดอุทัยธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดอุทัยธานี (Uthaitani Provincial Court) บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษา ระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป ติดต่อได้ที่ กลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ 056-511089 ต่อ 113

ประกาศศาลจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง ของศาลจังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศศาลจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง ของศาลจังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดเพิ่มตามเอกสารแนบ


เอกสารแนบ