ศาลจังหวัดอุทัยธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดอุทัยธานี (Uthaitani Provincial Court) บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษา ระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป ติดต่อได้ที่ กลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ 056-511089 ต่อ 113

ศาลจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในศาลยุติธรรมในเขตอำนาจของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 เรื่อง การรายงานคดีและข้อสังเกตจากรายงานคดี

ศาลจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในศาลยุติธรรมในเขตอำนาจของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 เรื่อง การรายงานคดีและข้อสังเกตจากรายงานคดี
          เมื่อวันที่ 9 -10  เมษายน 2561 เวลา 13.00 นาฬิกา นายทวีศักดิ์ นคนันท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย นายวินัย พวงดอกไม้ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดอุทัยธานี และนางอุษา บุญใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรมในศาลยุติธรรมในเขตอำนาจของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 เรื่อง การรายงานคดีและข้อสังเกตจากรายงานคดี ณ โรงแรม เมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ พิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก               


เอกสารแนบ