ศาลจังหวัดอุทัยธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดอุทัยธานี (Uthaitani Provincial Court) บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษา ระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป ติดต่อได้ที่ กลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ 056-511089 ต่อ 113

ศาลจังหวัดอุทัยธานี ร่วมให้การต้อนรับ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุทัยธานี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดอุทัยธานี และ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดอุทัยธานี ในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ศาลจังหวัดอุทัยธานี

ศาลจังหวัดอุทัยธานี ร่วมให้การต้อนรับ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุทัยธานี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดอุทัยธานี และ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดอุทัยธานี ในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ศาลจังหวัดอุทัยธานี
          เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 08.30 นาฬิกา นางกาญจนา ผาณิตมาส และนางสาวกัลยา วงษ์สวัสดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการ ข้าราชการ และลูกจ้างศาลจังหวัดอุทัยธานี ร่วมให้การต้อนรับ นายทวีศักดิ์ นคนันท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุทัยธานี นายวินัย พวงดอกไม้ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดอุทัยธานี นางสาวจุฑาภรณ์ อาขารักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดอุทัยธานี นายสร้างสรรค์ คงทน  ผู้พิพากษาศาลจังหวัดอุทัยธานี นายพงศ์พรรณ พลรัชต์พงศ์ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดอุทัยธานี นางสาวบทม์รัตน์ ธำรงเวียงผึ้ง ผู้พิพากษาศาลจังหวัดอุทัยธานี และนางสาวมนัสนันทน์  เจริญเลิศ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดอุทัยธานี ในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ศาลจังหวัดอุทัยธานี     


เอกสารแนบ