ศาลจังหวัดอุทัยธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดอุทัยธานี (Uthaitani Provincial Court) บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษา ระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป ติดต่อได้ที่ กลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ 056-511089 ต่อ 113

ศาลจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมงาน “โครงการรำลึก 27 ปี สืบ นาคะเสถียร” ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี

ศาลจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมงาน “โครงการรำลึก 27 ปี สืบ นาคะเสถียร” ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 7 นาฬิกา นางรัชนีกร บุญพิทักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างศาลจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมงาน “โครงการรำลึก 27 ปี สืบ นาคะเสถียร”เพื่อสร้างจิตสำนีกให้กับบุคคลทั่วไป ได้ตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญ และมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาผืนป่ามรดกโลกทุ่งใหญ่ฯ-ห้วยขาแข้ง ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี


เอกสารแนบ