ศาลจังหวัดอุทัยธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดอุทัยธานี (Uthaitani Provincial Court) บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษา ระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป ติดต่อได้ที่ กลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ 056-511089 ต่อ 113

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานในการเปิด “โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน”

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานในการเปิด “โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน”
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30 นาฬิกา นางรัชนีกร บุญพิทักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นางอุษา บุญใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในการเปิด “โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน”  พร้อมทั้งเป็นวิทยากรร่วมบรรยายกับ นางสาวกาญจนาณัฐ สุขภิรมย์ นิติกรชำนาญการ ให้แก่ผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอเมืองอุทัยธานี  และนายประกันอาชีพประจำศาลจังหวัดอุทัยธานี จำนวน  100 คน ณ โรงแรมห้วยขาแข้งเชษฐศิลป์ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี


เอกสารแนบ