ศาลจังหวัดอุทัยธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดอุทัยธานี (Uthaitani Provincial Court) บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษา ระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป ติดต่อได้ที่ กลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ 056-511089 ต่อ 113

ศาลจังหวัดอุทัยธานี ร่วมพิธีบวงสรวงพระเมรุมาศจำลอง สำหรับใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณลานวัดสังกัสรัตนคีรี

ศาลจังหวัดอุทัยธานี ร่วมพิธีบวงสรวงพระเมรุมาศจำลอง สำหรับใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณลานวัดสังกัสรัตนคีรี
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.09 นาฬิกา นางรัชนีกร บุญพิทักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุทัยธานีศาลจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างศาลจังหวัดอุทัยธานี ร่วมพิธีบวงสรวงพระเมรุมาศจำลอง สำหรับใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณลานวัดสังกัสรัตนคีรี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี


เอกสารแนบ