ศาลจังหวัดอุทัยธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดอุทัยธานี (Uthaitani Provincial Court) บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษา ระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป ติดต่อได้ที่ กลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ 056-511089 ต่อ 113

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งแก่ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดอุทัยธานี”

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งแก่ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดอุทัยธานี”
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 นาฬิกา นางรัชนีกร บุญพิทักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งแก่ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดอุทัยธานี” เพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใหม่ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ     ผู้ประประนีประนอมประจำศาล โดยมีวิทยากรจากสำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานีและสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี บรรยายให้ความรู้ในโครงการดังกล่าว ณ สำนักงานเทศบาลเมืองอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี


เอกสารแนบ