ศาลจังหวัดอุทัยธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดอุทัยธานี (Uthaitani Provincial Court) บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษา ระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป ติดต่อได้ที่ กลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ 056-511089 ต่อ 113

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสู่ชุมชน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย วรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสู่ชุมชน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย วรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 9 นาฬิกา นางรัชนีกร บุญพิทักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสู่ชุมชน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย วรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 และเพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พร้อมทั้งเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมืองอุทัยธานี ร่วมกับนายสมเกียรติ ศรีสุภรกรกุล และนายกิตติ เสาวรส ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดอุทัยธานี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกกรัง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี


เอกสารแนบ