ศาลจังหวัดอุทัยธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดอุทัยธานี (Uthaitani Provincial Court) บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษา ระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป ติดต่อได้ที่ กลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ 056-511089 ต่อ 113

ประกาศศาลจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดอุทัยธานีและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดอุทัยธานี 24 หน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศศาลจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดอุทัยธานีและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดอุทัยธานี 24 หน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ


เอกสารแนบ