ศาลจังหวัดอุทัยธานี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดอุทัยธานี (Uthaitani Provincial Court) บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษา ระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป ติดต่อได้ที่ กลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ 056-511089 ต่อ 113ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

7

          เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561  ระหว่างเวลา 08.30 – 09.00 นาฬิกา นางอุษา  บุญใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนงานสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดอุทัยธานี  เข้าร่วมประชุมถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming) เพื่อประสานข้อราชการระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ โดยมี นายสราวุธ  เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นประธาน ณ ห้องทำงานผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดอุทัยธานี     
อ่านข่าว