ศาลจังหวัดอุทัยธานี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดอุทัยธานี (Uthaitani Provincial Court) บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษา ระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป ติดต่อได้ที่ กลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ 056-511089 ต่อ 113ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 06.00 นาฬิกา นายทวีศักดิ์ นคนันท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย ข้าราชการ และลูกจ้างศาลจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็น พระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณวงเวียนห้าแยกวิทยุ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี และในเวลา 07.15 นาฬิกา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ริมแม่น้ำสะแกกรัง และลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิม พระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม ณ ลานสุพรรณิการ์ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
อ่านข่าว : 48 | 29 สิงหาคม 2561 15:20

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 69
ผบ.1348/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.1349/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.1350/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.1432/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.1433/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.1434/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.1435/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.1436/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.1437/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.1438/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.1439/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.1448/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.1449/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.1450/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.1452/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.1453/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ.1454/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ.1455/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ.1456/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ.1457/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ.1461/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ.1462/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ.1465/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.2004/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.2005/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.2006/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.2007/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ.2008/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ.2009/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ.2022/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.2025/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.2026/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.2038/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.2039/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.2040/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.2045/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.2046/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.2047/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.2048/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.2050/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.2053/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.2054/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.2055/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.2056/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.2057/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.2058/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.2059/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.2060/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.2061/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.2062/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.2096/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.2175/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.2176/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.2177/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.2182/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.2183/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ.2184/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ.2221/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.2222/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.2223/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.2224/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.2225/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.2231/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.2235/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
พ.324/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
พ.325/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 09:00
พ.326/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 09:00
พ.327/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 09:00
พ.328/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 09:00