ศาลจังหวัดอุทัยธานี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดอุทัยธานี (Uthaitani Provincial Court) บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษา ระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป ติดต่อได้ที่ กลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ 056-511089 ต่อ 113


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

6

เมื่อระหว่างวันที่ 21 – 22 กันยายน  2560 นางรัชนีกร บุญพิทักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย นางอุษา บุญใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 6 (อ.ก.บ.ศ.ภาค 6) ครั้งที่ 5/2560 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ พิษณุโลก  อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก     ต่อมานางรัชนีกร บุญพิทักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย นางอุษา บุญใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดอุทัยธานี และนายรณรงค์ รอดสถิตย์ เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง “การพัฒนางานศาลยุติธรรมและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการทำงานของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในเขตอำนาจ     ของอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6” ณ โรงแรมท็อปแลนด์ พิษณุโลก  อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก                                                     
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 19
ผบ.2281/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2282/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2283/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2284/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2404/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.295/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.299/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1881/57
ฟังคำพิพากษาศาลฎีกา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.341/60
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.430/60
ฟังคำพิพากษา(ส่งภาค)
ห้องพิจารณาที่ -
อ.434/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.436/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.816/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1003/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.2121/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2160/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2161/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2162/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2163/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)