ศาลจังหวัดอุทัยธานี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดอุทัยธานี (Uthaitani Provincial Court) บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษา ระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป ติดต่อได้ที่ กลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ 056-511089 ต่อ 113ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

46

            เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 นาฬิกา นางรัชนีกร  บุญพิทักษ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดอุทัยธานี ขนาด 14 บัลลังก์ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ครั้งที่ 20  โดยมี  นางอุษา บุญใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานสนาม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
อ่านข่าว