ศาลจังหวัดอุทัยธานี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดอุทัยธานี (Uthaitani Provincial Court) บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษา ระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป ติดต่อได้ที่ กลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ 056-511089 ต่อ 113ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 8
ผบ.941/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
พ.258/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.422/57
นัดพร้อมสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
พ.77/61
ไต่สวนคำร้อง-คำคัดค้าน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.1009/61
ฟังคำพิพากษา (สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.1161/60
นัดพร้อม/นัดฟังฯ /สืบพยานส่วนแพ่ง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.673/61
ฟังคำพิพากษา (ส่งภาคตรวจ)
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.991/61
ฟังคำพิพากษา(สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.3