ศาลจังหวัดอุทัยธานี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดอุทัยธานี (Uthaitani Provincial Court) บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษา ระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป ติดต่อได้ที่ กลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ 056-511089 ต่อ 113

ข่าวล่าสุด


ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

10

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 08.30 นาฬิกา นางรัชนีกร บุญพิทักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดสมุทรสงคราม ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุทัยธานี ได้มอบหมายให้ นายเกรียงไกร สวัสดิ์แดง นิติกรปฏิบัติการ ส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท และนายพงษ์ทัช ดีพิจารณ์ นิติกร ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ ไปดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายในโครงการ “เผยแพร่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสู่ชุมชน” โครงการ “คลินิกประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่”และโครงการ “เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ในคดีอาญา” ร่วมกับจังหวัดอุทัยธานีเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี                 

อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ