ศาลจังหวัดอุทัยธานี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดอุทัยธานี (Uthaitani Provincial Court) บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษา ระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป ติดต่อได้ที่ กลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ 056-511089 ต่อ 113ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 31
ผบ.15/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
ผบ.2928/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.315/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.323/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.326/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.3355/60
ไกล่เกลี่ยนัดพร้อมสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.42/61
แก้ข้อหาสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 10
ผบ.485/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 16.30 น.
ผบ.508/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 16.30 น.
ผบ.514/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 16.30 น.
ผบ.515/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 16.30 น.
ผบ.518/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 16.30 น.
ผบ.533/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 16.30 น.
ผบ.628/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 16.30 น.
ผบ.629/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 16.30 น.
ผบ.630/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 16.30 น.
ผบ.631/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 16.30 น.
ผบ.632/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 16.30 น.
ผบ.633/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 16.30 น.
ผบ.634/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 16.30 น.
พ.120/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 16.30 น.
พ.144/60
สืบพยานจำเลยที่ 1, ที่ 2
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
พ.35/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
พ.56/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
พ.96/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 16.30 น.
อ.1107/59
นัดพร้อมฯ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.1478/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
อ.1519/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1567/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.235/61
ฟังคำพิพากษา (สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.314/61
คุ้มครองสิทธิฯ
เวลา 9.00 น.